Wearable Robotics: exoskelet voor het behoud van functies
Duchenne Lopend onderzoek, deelname, niet (meer) mogelijk

Wearable Robotics: exoskelet voor het behoud van functies

Mensen met Duchenne spierdystrofie (DMD) ervaren steeds meer beperkingen in het dagelijks leven als gevolg van toenemende spierzwakte. Om de gevolgen hiervan te verminderen worden binnen het Wearable Robotics project diverse lichaamsgebonden hulpmiddelen ontwikkeld, zoals een exoskelet voor de armen. Doel van de hulpmiddelen: mensen met o.a. DMD te ondersteunen bij de dagelijkse activiteiten, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Achtergrond

Het project ‘Exoskelet voor het behouden van functie van mensen met spierdystrofie’ is een van de deelprojecten (project 7) binnen de NWO aanvraag ‘Wearable Robotics: Exo-Aid for augmenting human physical capacities’. Het Wearable Robotics programma is gericht op het ontwikkelen van lichaamsgebonden hulpmiddelen voor het ondersteunen van menselijke functies. Binnen het project worden loop exoskeletten voor mensen met een dwarslaesie en exoskeletten voor het verminderen van lage rugklachten bij mensen met zwaar fysiek werk ontwikkeld. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken wordt binnen het Wearable Robotics project ook aan nieuwe technologieën, zoals mechanismen voor balanscontrole, flexibele actuatoren, schaalstructuren, lichtgewicht actuatoren en 3D geprinte sensoren, gewerkt. Meer informatie over het Wearable Robotics project is te vinden op http://www.wearablerobotics.nl.

Doel

Het doel van dit project is om lichaamsgebonden hulpmiddelen te ontwikkelen voor het ondersteunen van de benen, heupen, romp en armen van mensen met spierdystrofie, zodat zij in staat zijn zelfstandig dagelijkse taken uit te voeren.

Opzet

In de eerste fase van het project wordt een gemotoriseerd exoskelet voor de armen ontwikkeld, welke in een latere fase geïntegreerd wordt met ondersteuning van o.a. de romp en de hand. We richten ons hierbij op de doelgroepen Duchenne spierdystrofie (DMD) en Facioscapulohumerale dystrofie (FSHD).

Status

Het project is begin 2019 gestart. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwikkelen van lichtgewicht motoren (TU Delft), worden de usecase en voorwaarden voor het arm exoskelet bepaald (Radboudumc) en wordt een PhD kandidaat gezocht voor het ontwikkelen van de sensor interface voor de aansturing van het exoskelet. Later in het project worden de ontwikkelde prototypes getest bij zowel gezonde personen als mensen met spierdystrofie.

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Ir. W. Gregoor (TU Delft), Dr. M. Janssen (Radboudumc), PhD kandidaat (vacant)

Financiering door: NWO, Duchenne Parent Project, Spieren voor Spieren, Festo, Yumen Bionics, Baat Medical

Betrokken partijen: TU Delft, UTwente, Radboudumc, Duchenne Parent Project, Spieren voor Spieren, Festo, Yumen Bionics, Baat Medical, Stichting FSHD

Startdatum: 1-1-2019
Einddatum: 31-12-2024

Blijf op de hoogte van het onderzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Is er een spoedgeval? Wat te doen bij spoed