Wearable Robotics: exoskelet voor het behoud van functies
Duchenne Lopend onderzoek, deelname, niet (meer) mogelijk

Wearable Robotics: exoskelet voor het behoud van functies

Mensen met Duchenne spierdystrofie (DMD) ervaren steeds meer beperkingen in het dagelijks leven als gevolg van toenemende spierzwakte. Om de gevolgen hiervan te verminderen worden binnen het Wearable Robotics project diverse lichaamsgebonden hulpmiddelen ontwikkeld, zoals een exoskelet voor de armen. 

Achtergrond

Het project ‘Exoskelet voor het behouden van functie van mensen met spierdystrofie’ is een deelproject 7 binnen de NWO aanvraag ‘Wearable Robotics: Advanced upper extremity orthoses for functional support of patients with muscle weakness’. Het Wearable Robotics programma is gericht op het ontwikkelen van lichaamsgebonden hulpmiddelen voor het ondersteunen van menselijke functies. Naast een actieve arm ondersteuning wordt een loop exoskelet voor mensen met een dwarslaesie en een exoskelet voor het verminderen van lage rugklachten bij mensen met zwaar fysiek werk ontwikkeld. Binnen het Wearable Robotics project werkt men ook aan nieuwe technologieën, zoals mechanismen voor balanscontrole, flexibele actuatoren, schaalstructuren, lichtgewicht actuatoren en 3D geprinte sensoren. Meer informatie over het Wearable Robotics project is te vinden op http://www.wearablerobotics.nl

Doel

Het ontwikkelen van lichaamsgebonden hulpmiddelen voor het ondersteunen van de armen van mensen met spierdystrofie, zodat zij in staat zijn zelfstandig dagelijkse taken uit te voeren.

Opzet

In de eerste fase wordt er gekeken naar de ontwerp eisen en vraag van de eind gebruiker. In de tweede fase wordt er een prototype ontwikkeld, een gemotoriseerd exoskelet voor de armen voor onderzoeksdoeleinden (zie afbeelding). Dit prototype zal het mogelijk maken om verschillende ontwerp eisen en aansturingsmethodes te onderzoeken en vergelijken, zodat er meer kennis vergaard wordt die nodig is voor de ontwikkeling van een gemotoriseerde arm ondersteuning voor thuis gebruik. In de laatste fase van de studie zal ook het best werkende aansturingsmethode getest worden als ‘proof-of-principle’. Doelgroep: Duchenne spierdystrofie (DMD).

Status

Het project is begin 2019 gestart. Momenteel wordt het prototype gefinaliseerd en worden er verschillende aansturingsmethodes ontwikkeld. Eind 2023 zal er kunnen worden getest met gezonde personen. Begin 2024 met mensen met Duchenne spierdystrofie.

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Ir. W. Gregoor (TU Delft), Dr. M. Janssen (Radboudumc), PhD kandidaat

Financiering door: NWO, Duchenne Parent Project, Spieren voor Spieren, Festo, Yumen Bionics, Baat Medical

Betrokken partijen: TU Delft, UTwente, Radboudumc, Duchenne Parent Project, Spieren voor Spieren, Festo, Yumen Bionics, Baat Medical, Stichting FSHD

Startdatum: 1-1-2019
Einddatum: 31-12-2024

Blijf op de hoogte van het onderzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Is er een spoedgeval? Wat te doen bij spoed