COVID-19: Hervatten school en zorg

Naast de basisscholen en het speciaal onderwijs, zijn vanaf 2 juni ook de middelbare scholen weer „geheel of gedeeltelijk” open gegaan in Nederland. Dit heeft, tot op heden (23 juni) niet geleid tot een toename in het aantal infecties. Hierop onze aangepaste adviezen.

Advies basisschool en het speciaal onderwijs voor kinderen met Duchenne & Becker,

Kinderen tot 12 jaar met Duchenne en Becker spierdystrofie kunnen weer naar school.

Ons inziens is het verantwoord om het advies van de overheid te volgen voor kinderen met de ziekte van Duchenne en Becker. De huidige kennis maakt inzichtelijk dat alle kinderen, ook kinderen die corticosteroïden gebruiken, een heel laag risico hebben op het ontwikkelen van COVID-19 geïnduceerde ziekte. Daarom wijkt dit advies ook iets af van ons advies van voor de quarantaine maatregel, waarbij de rolstoel gebonden kinderen het advies kregen om binnen te blijven. Mochten ouders zich zorgen maken over transport met collectief vervoer dan zou overwogen kunnen worden om de kinderen zelf naar school te brengen.

We verwijzen naar de website van NVK voor de meeste actuele situatie bij kinderen.

Advies middelbare school voor scholieren met Duchenne & Becker

Twee weken na het opengaan van de middelbare scholen en het versoepelen van de bezoekregeling van kwetsbare personen (gehandicaptenzorg, jeugdzorg, verpleeghuizen) is het aantal COVID-19 infecties niet toegenomen. Dit lijkt inzichtelijk te maken dat, met het in acht nemen van de corona maatregelen op de scholen, de jongens en mannen op de middelbare scholen een laag risico hebben op het ontwikkelen van COVID-19 geïnduceerde ziekte. Aangezien het weer naar school gaan een belangrijke bijdrage zal leveren aan de persoonlijk, sociale en emotionele ontwikkeling, is ons advies om ook de middelbare scholieren (>12 jaar) met Duchenne of Becker weer naar school te laten gaan, tenzij op zwaarwegende individuele gronden anders besloten wordt. Thuisblijven wordt dus nu de uitzondering. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld jongens met ernstige longproblemen, zoals veel sputumproblemen, of frequent problemen met de beademing. Hiermee volgen we ook het advies gegeven aan kinderen met andere ernstige chronische aandoeningen. Bij twijfel is het altijd mogelijk contact op te nemen met je behandelend team.

Hervatten van de reguliere zorg

De reguliere (medische) zorg voor Duchenne en Becker wordt (gefaseerd) hervat. Zorg voor acute problemen is en blijft beschikbaar. Mocht u of uw kind problemen en/of vragen hebben, kunt u contact opnemen met je behandelend team.

 

 

 

 

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisecentrum via het contactformulier. Zij helpen u graag.
Stel een vraag
Is er een spoedgeval? Wat te doen bij spoed