Archive

Wat is (de ziekte van) Duchenne? Wat is (de ziekte van) Becker? Hoe wordt de diagnose Duchenne gesteld? Hoe wordt de diagnose Becker gesteld? Welke ziekteverschijnselen en klachten horen bij Duchenne? Welke ziekteverschijnselen en klachten horen bij Becker? Wat is (de ziekte van) Duchenne? Wat is (de ziekte van) Becker? Hoe wordt de diagnose Duchenne gesteld? Hoe wordt de diagnose Becker gesteld? Welke ziekteverschijnselen en klachten horen bij Duchenne? Welke ziekteverschijnselen en klachten horen bij Becker?
Is er een spoedgeval? Wat te doen bij spoed