Archive

Hoe wordt de diagnose Duchenne gesteld? Hoe wordt de diagnose Becker gesteld? Hoe wordt de diagnose Duchenne gesteld? Hoe wordt de diagnose Becker gesteld?
Is er een spoedgeval? Wat te doen bij spoed