Archive

Leren en gedrag bij Duchenne en Becker Terugkoppeling: Zorg, leren en gedrag bij Duchenne en Becker MRI Onderzoek bij Becker De handen ineen om gezamenlijk te blijven bewegen. Post-mortem onderzoek naar dystrofine in de hersenen COVID-19: Hoe omgaan met stress en angst Op naar snellere resultaten van de MRI scans COVID-19: Adviezen per ziektefase COVID-19: Advies voor Duchenne/Becker Biomarkers voor Duchenne en Becker Landelijke registratie voor Duchenne en Becker Het natuurlijk beloop van Becker
Is er een spoedgeval? Wat te doen bij spoed